Lucrarea – Centrala fotovoltaica de 84,80 kWp, cu doua statii de reincarcare de 22 kW

LucrareaCentrala fotovoltaica de 84,80 kWp, cu doua statii de reincarcare de 22 kW, programate a fi realizate de către SC PEX SRL PLOIESTI, la Punctul de lucru PEX, com. Blejoi, str. Strandului nr. 17, (DN1-B, iesirea spre Buzau),  în implementarea Proiectului „CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ Nr.  2182 / 06.04.2022”, proiect finanțat în conformitate cu disp. O.U.G. nr.159/2020, privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp, necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare ”ELECTRIC UP”.

Documentatie:

Anuntul de intentie privind achizitia de lucrari Electric UP

Procedura de achizitii

Anexele 4,5,6,7 la Procedura achizitii

Cererea de oferta

Anexa 1 – Cerintele minime conform caietului de sarcini

Anexa 2 – Model de oferta tehnico economica